Skip to main content
Απογραφή Στρατευσίμων Κλάσης 2025
(Γεννηθέντες το έτος 2004)

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής είτε στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου μας, με αυτοπρόσωπη παρουσία και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορονoϊού Covid-19 είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr. με χρήση κωδικών taxisnet και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή.

Καταχώρηση στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού Covid -19 και προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης.
(ΦΕΚ 5637Β  02/12/2021)

Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει τις δυο δόσεις εμβολιασμούcovid 19  ή εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο την μοναδική δόση σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, μπορούν να καταχωριστούν στα  Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του covid -19 και στην συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση προγραμματισμού αναμνηστικής δόσης υποχρεωτικά.  Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη ΜΟΝΟ όταν ο πολίτης πραγματοποιήσει και την αναμνηστική δόση εμβολιασμού. 

Διαδικασία χορήγησης freedom pass/data και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 4675/Β/2021)

Η διαδικασία αναφέρεται στην χορήγηση διευκόλυνσης μέσω συστήματος επιταγών ( voucher ) με την μορφή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50GB σε συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας για την πλοήγηση στο διαδίκτυο ( freedom pass/data ).

Υποβολή Αιτήσεων για το Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα ΟΑΕΔ 2021 μέσω των ΚΕΠ
Έναρξη: 20/9/2021 - Λήξη: 30/11/2021

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Δ.Α.Τ. (ή Διαβατήριο & άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας διαμονής)
 2. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Α.Φ.Μ και ο Α.Μ.Κ.Α.
 3. Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τράπεζας. με αριθμό IBAN.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89 προϋποθέσεις:

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (freedom pass) και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 3194/Β/2021).

Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της πρώτης δόσης εμβολιασμού ή της ολοκλήρωσης εμβολιασμού εφόσον το εμβόλιο είναι μονοδοσικό στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της ως άνω αίτησης.

Έκδοση /Ανανέωση /Αντικατάσταση λόγω απώλειας Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου σε οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους, Μνημεία και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο, Αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥπΠοΑ) και μέσω των ΚΕΠ
ΦΕΚ 3021 Τεύχος Β, 2020
(ΚΥΑ 18844/07.07.2020)

Τα δελτία ελεύθερης εισόδου είναι τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης είτε απ’ ευθείας από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, είτε μέσω των ΚΕΠ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/12-5-2021 & 31/26-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης της δεύτερης ( 2ης ) συνεδρίας εμβολιασμού στην Ελλάδα μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 2544/Β 15 06 2021)

Οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρία εμβολιασμού τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, μπορούν να προσέρχονται στα ΚΕΠ και να υποβάλλουν αίτηση για προγραμματισμό της δεύτερης δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον τύπο του εμβολίου και το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης δόσης.

Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid 19 μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 87/Α/2021)​​​​​

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID – 19 εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης έχει:

 1. ολοκληρώσει την διαδικασία του εμβολιασμού του ανάλογα με το είδος του εμβολίου που έχει επιλέξει
 2. αρνητικό τέστ των τελευταίων 30 ημερών ( ελευταίο χρονικά) σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test)
 3. νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες

Ο πολίτης για την έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει να προσκομίσει:

Αιτήσεις για Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2021 - Παράταση έως Παρασκευή 18/06/2021
 • Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
 • Εκδρομικό Πρόγραμμα ( 4ήμερες διακοπές )
 • Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα (16ήμερες διακοπές)
 • Δωρεάν Παροχή Βιβλίων και εισιτηρίων Θεάτρου

Η υποβολή των αιτήσεων για τα αναφερόμενα προγράμματα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας έως και την Παρασκευή 18/06/2021, εκτός από το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για το οποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.(http://www.ope

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μόνιμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μεσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 2066/Β’/19.05.2021 ΚΥΑ)


Δικαιούχοι του Προγράμματος

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης σύμφωνα με τα παραρτήματα των νόμων 4563/2018 ( Α’169 ) και 4727/2020 (Α’ 184) και πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Σάμης οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών:

Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Διαδικασιών e-ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 1396/Β’/08.04.2021)

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης ( mykeplive ) είναι οι εξής:

200 Δήμοι - και ο Δήμος Σάμης - έχουν μπει στην υπηρεσία myKEPlive

Σε περισσότερους από 200 ανέρχονται οι Δήμοι της χώρας που έχουν ενταχτεί στο myKEPlive, καθώς από την Τρίτη παρέχουν εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση επιπλέον 29 ΚΕΠ σε 27 Δήμους.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσονται οι Δήμοι: Αγίου Ευστρατίου, Αιγάλεω, Αμαρίου, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Ασπροπύργου, Αστυπάλαιας, Βύρωνα, Γρεβενών, Δελφών, Θηβαίων, Ιθάκη, Ιστιαίας Αιδηψού, Καρδίτσας, Κάτω Νευροκοπίου, Λαγκαδά, Μεγαρέων, Μεσσήνης, Μετεώρων, Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Παλλήνης, Πάτμου, Σάμης, Σικυωνίων, Σουφλίου, Σοφάδων, Τεμπών.

Αιτήσεις για Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2021
Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
Εκδρομικό Πρόγραμμα (4ήμερες διακοπές)
Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα (16ήμερες διακοπές)
Δωρεάν Παροχή Βιβλίων και εισιτηρίων Θεάτρου

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για τα αναφερόμενα προγράμματα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας από την Δευτέρα 24/05/2021 έως και Τρίτη 15/06/2021, εκτός από το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για το οποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.( http://www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektron

Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες Του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για το αναφερόμενο πρόγραμμα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας από 24/05/2021 έως και 15/06/2021.

Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

Subscribe to ΚΕΠ