Skip to main content
Οι πολίτες προγραμματίζουν άμεσα και με ακρίβεια την επίσκεψή τους στα ΚΕΠ μέσα από το rantevou.kep.gov.gr
keplive-2

Διαθέσιμη είναι από την Τετάρτη η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μέσω των ΚΕΠ Δήμου Σάμης
(Ε.Μ.Επ., ΦΕΚ 988/Β/12.03.2021)

​​​​Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ( Ε.Μ.Επ. ) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων.

Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει αποδοθεί Α.Φ.Μ. 

Σκοπός της δημιουργίας και της λειτουργίας του Ε.Μ.Επ. είναι η διευκόλυνση παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ( gov.gr )

Ένταξη του Δήμου Σάμης στο Πρόγραμμα MyKEPLive
myKEPlive-_Awareness

Εξυπηρέτηση Πολιτών με Βιντεο-κλήση μέσω του ΚΕΠ0120 Ερίσου

Ο Δήμος Σάμης εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών με τηλεδιάσκεψη/βιντεοκλήση, γεγονός που στοχεύει στην εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση για συγκεκριμένα αιτήματα των πολιτών, χωρίς την φυσική μετάβασή τους στα ΚΕΠ.

Έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού covid 19 μέσω των ΚΕΠ (ΦΕΚ 114/Β/2021)

Η έκδοση της βεβαίωσης είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων επαναληπτικών δόσεων του εμβολιασμού, ανάλογα με τον τύπο του φαρμάκου που χορηγήθηκε στον πολίτη. Για πιθανούς όμως λόγους καθυστέρησης της ενημέρωσης των συστημάτων, μπορεί το διάστημα αυτό να είναι μεγαλύτερο.

Ο πολίτης για την έκδοση της βεβαίωσης πρέπει να προσκομίσει:

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ Έτους 2021 μέσω των ΚΕΠ

(ΚΥΑ: :Δ12α/ΓΠοικ.40365/1254/5-10-2020 | ΦΕΚ:4563/Τ Β /15/10/2020)

Η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2021 πραγματοποιείται και από τα ΚΕΠ των Δ.Ε. του Δήμου Σάμης.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 25-01-2021 και λήξης η 31-10-2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Απογραφή Στρατευσίμων Κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003)

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου μας, με αυτοπρόσωπη παρουσία και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021.

Επίδομα Θέρμανσης Χειμερινής Περιόδου 2020-2021

Αιτήσεις Υποβολής στα ΚΕΠ

(ΦΕΚ 5576/Τεύχος Β/ 17.12.2020)

Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλλετε στα ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Εκκαθαριστικό φορ. έτους 2019
 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα τ.μ. της κύριας κατοικίας τους, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9 καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή, σε περιπτώσεις ενοικιαστών.

Πρόσβαση Μονίμων Κατοίκων Περιοχών εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς
Νόμος 4563/2018-Κ.Υ.Α.3269/12.11.18/ ΦΕΚ 5022 Β
Νόμος 4727/2020/23.09.2020 ΦΕΚ 184 Α

Οι διαβιούντες Μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές του Δήμου Σάμης 

Υποβολή Αιτήσεων για Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στους Πληγέντες από τις Φυσικές Καταστροφές του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός» μέσω των ΚΕΠ

(ΦΕΚ 4430/τ.Β’/7-10-2020)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Δ.Α.Τ ( ή Διαβατήριο & άδεια διαμονής για αλλοδαπούς ).
 2. ΑΦΜ δικαιούχου.
 3. Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και πάροχος.
 4. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ ) και τράπεζα.
 5. Στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των Υ.Δ. σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου ( διεύθυνση, χρήση κ.λ.π.)

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης.

ΚΕΠ: Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης που καταστράφηκαν στον ΙΑΝΟ

Πληροφορούμε τους πολίτες του Δήμου Σάμης που έχουν άδειες οδήγησης κατεστραμμένες ή απολεσθείσες από τον Κυκλώνα Ιανό ότι μπορούν να κάνουν αίτηση στα ΚΕΠ για αντικατάσταση τους χωρίς να χρεωθούν παράβολα.

Για την απαλλαγή από την καταβολή των παράβολων πρέπει να προηγηθεί Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως 31/10/2020.

Πληροφορίες:

 • ΚΕΠ Σάμης, 2674360521
 • ΚΕΠ Πυλάρου, 2674360250
 • ΚΕΠ Ερίσου, 2674360302 

 

ΚΕΠ: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών, Εκκαθάρισης και Αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των Δαπανών Θεραπειών Ειδικής Αγωγής

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε φορά

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • ΑΦΜ αιτούντος
 • ΑΜΚΑ αιτούντος και προστατευόμενου μέλους
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου αιτούντος
 • Email αιτούντος
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού iban αιτούντος ( να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος )
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
 • Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του Κέντρου
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο την πρώτη φορά:

Subscribe to ΚΕΠ