Skip to main content
Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας fuel pass 2 ή πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της οικονομικής ενίσχυσης κάλυψης του κόστους καυσίμων κίνησης μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 3995/Β/28.07.2022)

Δικαιούχοι

Το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυ

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους » 2022 μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 3652 Β 12/06/2022)

Το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους » είναι μια δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2020 και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της κυα ( ετήσιο οικογενειακό εισόδημα )

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας "Evia Samos pass" μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 3347 Β 28/06/2022)

Το Evia-Samos Pass είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια, περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.

Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) του δικαιούχου και των ωφελούμενων μελών.

Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ Έτους 2022

Η υποβολή των αιτήσεων για το αναφερόμενο πρόγραμμα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας από 23/05/2022 έως και 15/06/2022.

Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

Αιτήσεις για Προγράμματα Αγροτικής Εστίας Ετους 2022
 • Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός ( 6ήμερες διακοπές)
 • Εκδρομικό Πρόγραμμα ( 4ήμερες διακοπές )
 • Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ( 16ήμερες διακοπές )
 • Δωρεάν Παροχή Βιβλίων και εισιτηρίων Θεάτρου

Η υποβολή των αιτήσεων για τα αναφερόμενα προγράμματα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας από την Δευτέρα 23/05/2022 έως και Τετάρτη 15/06/2022, εκτός από το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για το οποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.(

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας fuel pass ή πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της οικονομικής ενίσχυσης κάλυψης του κόστους καυσίμων κίνησης και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 2030/Β/2022)

Δικαιούχοι

Κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, με σκοπό την συμβολή στην κάλυψη του κόστους καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Απογραφή Στρατευσίμων Κλάσης 2025
(Γεννηθέντες το έτος 2004)

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής είτε στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου μας, με αυτοπρόσωπη παρουσία και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορονoϊού Covid-19 είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr. με χρήση κωδικών taxisnet και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή.

Καταχώρηση στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού Covid -19 και προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης.
(ΦΕΚ 5637Β  02/12/2021)

Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει τις δυο δόσεις εμβολιασμούcovid 19  ή εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο την μοναδική δόση σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, μπορούν να καταχωριστούν στα  Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του covid -19 και στην συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση προγραμματισμού αναμνηστικής δόσης υποχρεωτικά.  Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη ΜΟΝΟ όταν ο πολίτης πραγματοποιήσει και την αναμνηστική δόση εμβολιασμού. 

Διαδικασία χορήγησης freedom pass/data και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 4675/Β/2021)

Η διαδικασία αναφέρεται στην χορήγηση διευκόλυνσης μέσω συστήματος επιταγών ( voucher ) με την μορφή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50GB σε συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας για την πλοήγηση στο διαδίκτυο ( freedom pass/data ).

Υποβολή Αιτήσεων για το Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα ΟΑΕΔ 2021 μέσω των ΚΕΠ
Έναρξη: 20/9/2021 - Λήξη: 30/11/2021

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Δ.Α.Τ. (ή Διαβατήριο & άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας διαμονής)
 2. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Α.Φ.Μ και ο Α.Μ.Κ.Α.
 3. Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τράπεζας. με αριθμό IBAN.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89 προϋποθέσεις:

Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (freedom pass) και μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 3194/Β/2021).

Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της πρώτης δόσης εμβολιασμού ή της ολοκλήρωσης εμβολιασμού εφόσον το εμβόλιο είναι μονοδοσικό στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της ως άνω αίτησης.

Έκδοση /Ανανέωση /Αντικατάσταση λόγω απώλειας Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου σε οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους, Μνημεία και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο, Αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥπΠοΑ) και μέσω των ΚΕΠ
ΦΕΚ 3021 Τεύχος Β, 2020
(ΚΥΑ 18844/07.07.2020)

Τα δελτία ελεύθερης εισόδου είναι τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης είτε απ’ ευθείας από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, είτε μέσω των ΚΕΠ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/12-5-2021 & 31/26-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης της δεύτερης ( 2ης ) συνεδρίας εμβολιασμού στην Ελλάδα μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 2544/Β 15 06 2021)

Οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρία εμβολιασμού τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, μπορούν να προσέρχονται στα ΚΕΠ και να υποβάλλουν αίτηση για προγραμματισμό της δεύτερης δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον τύπο του εμβολίου και το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης δόσης.

Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid 19 μέσω των ΚΕΠ
(ΦΕΚ 87/Α/2021)​​​​​

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID – 19 εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης έχει:

 1. ολοκληρώσει την διαδικασία του εμβολιασμού του ανάλογα με το είδος του εμβολίου που έχει επιλέξει
 2. αρνητικό τέστ των τελευταίων 30 ημερών ( ελευταίο χρονικά) σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test)
 3. νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες

Ο πολίτης για την έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει να προσκομίσει:

Subscribe to ΚΕΠ