Skip to main content

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 έως 31/12/2024.

O Δήμαρχος ΣΑΜΗΣ, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων -  μηχανημάτων έργου - μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 έως 31/12/2024, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στη χωρική επικράτεια του Δήμου Σάμης, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), μέχρι την 31/12/2023, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται, με ισχύ μέχρι 31/12/2024. 
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ), ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ), φορολογική ενημερότητα, Ποινικό μητρώο με ισχύ μέχρι 31/12/2024. 
 3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία
  1. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 έως 31/12/2024, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες ανώτατες τιμές αποζημίωσης 
  2. θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά λήξουν  εντός του έτους 2024 θα τα προσκομίσουν άμεσα στην Υπηρεσία.
 5. Έντυπο (διατίθεται) αναλυτικής καταγραφής των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ).

ΟΡΟΙ

 1. Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:

Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων

Αριθ. 209/2023/4-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

1

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP

ώρα

50

2

Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP

ώρα

60

3

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

40

4

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

45

5

Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

6

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

45

7

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

8

Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

60

9

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

40

10

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

11

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

12

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

ώρα

45

13

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

14

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

ώρα

55

15

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

40

16

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

17

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn

ώρα

15

18

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn

ώρα

20

19

Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn

ώρα

25

20

Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου

ώρα

50

21

Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου

ώρα

55

22

Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10

ώρα

60

23

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t

ώρα

35

24

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn

ώρα

40

25

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn

ώρα

45

26

Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn

ώρα

50

27

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn

ώρα

35

28

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn

ώρα

40

29

Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn

ώρα

45

30

Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn

ώρα

75

31

Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

ώρα

40

32

Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

ώρα

50

33

Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m

ώρα

45

34

Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m

ώρα

55

35

Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού

ώρα

50

36

Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP

ώρα

40

37

Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP

ώρα

45

38

Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)

ώρα

35

39

Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)

ώρα

10

40

Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)

ώρα

45

41

Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

ώρα

45

42

Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών

ώρα

35

43

Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών

ώρα

25

44

Όχημα μεταφοράς σορών

ώρα

25

45

Όχημα οδικής βοήθειας

ώρα

55

46

Φορτηγό ψυγείο

ώρα

45

47

Αποφρακτικό μηχάνημα με ισχύ έως 150 HP

ώρα

45

48

Αποφρακτικό μηχάνημα με ισχύ άνω των 150 HP

ώρα

75

49

Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3

τεμ /15 ήμερες

125

50

Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)

ώρα

25

51

Αντλητικό συγκρότημα   3" ή 4" 15 HP

ώρα

115

52

Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums

ημέρα

85

53

Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn

ώρα

10

54

Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn

ώρα

35

55

Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn

ώρα

40

56

Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA

ημέρα

45

57

Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA

ημέρα

55

58

Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών

ώρα

105

59

Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

ώρα

205

60

Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών

ώρα

505

 1. Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
 2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
  1. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,
  2. η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής, 
  3. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων, 
  4. η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.
 3. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου. 
 4. Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2024, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους.
 5. Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών.
 6. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.
 7. Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Σάμης.
 8. Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης ζητηθεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης. 
 9. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Σάμης και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:
  1. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή του Γραφείου  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης
  2. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.
 10. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη: 
  1. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού, 
  2. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, 
  3. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/ οχήματα/μέσα.
 12. Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
 13. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης.
 14. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμης.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλ 2674023446, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Σάμης (sami.gov.gr). 

Η προσφορά σας μπορεί είτε να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:dimos@sami.gov.gr ή ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Δήμος Σάμης, Δημαρχείο Σάμης, Ι. Μεταξά 31, Σάμη, Τ.Κ. 28080 είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Σάμης στο Δημαρχείο. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου Σάμης και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

O Δήμαρχος Σάμης 


Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης