Skip to main content

Έως 18,000 € Επιδότηση για Επιχειρήσεις στο Δήμο Σάμης

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ) (ΑΔΑ: 9ΓΝΗ46ΜΤΛΡ-65Α), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 3944/07.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΤΝΑ46ΜΤΛΡ-ΣΓΦ)) σχετική Απόφαση.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 02/11/2022 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Σχετικός σύνδεσμος ΕΔΩ!