Skip to main content

Κέντρο Κοινότητας - Περιπτώσεις μη συνυπολογισμού της διατροφής στο δηλούμενο εισόδημα για το ΕΕΕ

eeeΗ διατροφή δεν περιλαμβάνεται στις πηγές εισοδήματος που εξαιρούνται από το δηλούμενο εισόδημα για την αίτηση στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.), σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Δ13/οικ. 53923/23-7-2021 (Β΄3359) κ.υ.α. Κατά συνέπεια, το ποσό της διατροφής, καταχωρίζεται στην αίτηση για το Ε.Ε.Ε.

Για την καταχώριση του ποσού της διατροφής λαμβάνονται υπόψη τα εξής, ανάλογα με την περίπτωση:

  1. Συναινετικό διαζύγιο (Συμβολαιογραφική Πράξη): Η συμβολαιογραφική πράξη που ρυθμίζει τη διατροφή των τέκνων ισχύει εκ του νόμου (παρ. 2 αρ. 4 ν. 4800/2021, ΦΕΚ Α’ 81) για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εφόσον δεν καταρτιστεί νέα συμβολαιογραφική πράξη που να τροποποιεί το ποσό της διατροφής.
  2. Κατ’ αντιδικία διαζύγιο (Δικαστική Απόφαση): Η διατροφή ρυθμίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Ο χρόνος ισχύος της απόφασης ορίζεται στο σώμα αυτής. Με το πέρας αυτού του διαστήματος, παύει να έχει ισχύ και η δικαστική απόφαση. Αυτός που δικαιούται τη διατροφή δύναται να επανέλθει και να ζητήσει εκ νέου τη ρύθμιση της διατροφής από το αρμόδιο δικαστήριο.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η διατροφή υπολογίζεται ως εισόδημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, εκτός εάν η αίτηση για διατροφή κατατέθηκε πριν την ενηλικίωση του και ρυθμίζει κάποιο χρονικό διάστημα και για μετά την ενηλικίωση.

Μετά την ενηλικίωση του τέκνου για την άσκηση της αγωγής διατροφής ενεργητικά νομιμοποιείται το ίδιο το τέκνο και όχι ο γονέας αυτού. Εάν κατόπιν της αγωγής που θα κάνει το τέκνο υπάρχει απόφαση που προσδιορίζει  ότι πρέπει να καταβάλλεται διατροφή τότε αυτή συνυπολογίζεται ως εισόδημα.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που προσκομίζεται αγωγή ή έγκληση για τη μη καταβολή διατροφής, το ποσό της διατροφής δεν καταχωρίζεται. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, λόγω ευαλωτότητας, όπως  για παράδειγμα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια του προσώπου, δεν έχει προβεί  ακόμη ο δικαιούχος της διατροφής σε  οποιασδήποτε νόμιμη ενέργεια για τη μη καταβολή της(πχ έγκληση, αγωγή), δύναται, κατόπιν κοινωνικής έρευνας, της οποίας θα έπεται σχέδιο στήριξης του νοικοκυριού ανάλογα με τις ανάγκες, να μην καταχωρίζεται το ποσό της διατροφής.  

Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας*, η οποία συνίσταται  στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στον διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται: διαφορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας κι επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας, συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου κλπ.

Τη δωρεάν νομική βοήθεια δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, αλλά και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Για την άσκηση αγωγής διατροφής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της οικονομικής του κατάστασης. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης (εφόσον ήδη εκκρεμεί).

Τα ως άνω ισχύουν και για την άσκηση μήνυσης/έγκλησης. Η έγκληση σε περίπτωση παραβίασης δικαστικής απόφασης διατροφής κατατίθεται ατελώς. Εν τούτοις, το κόστος σύνταξης, εφ’ όσον συνταχθεί από δικηγόρο, προσδιορίζεται με συμφωνία δικηγόρου-εντολέως

*ν. 3226/2004 για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας  (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014 και τον νόμο 4596/2019)


Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
 

espa-pepionia_0.jpg