Skip to main content

Διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δημοτικής Ενότητας ΠΥΛΑΡΟΥ - (παραλία ΜΥΡΤΟΥ) έτους 2024 και 2025» 

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δημοτικής Ενότητας ΠΥΛΑΡΟΥ-(παραλία ΜΥΡΤΟΥ) έτους 2024 και 2025» ενδεικτικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ άνευ φπα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα:

  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:  ΤΕΤΑΡΤΗ 13/03/2024
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:  ΤΡΙΤΗ 12/03/2024
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13/03/2024, 15:00 μμ
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: ΤΡΙΤΗ 09/04/2024, 15:00 μμ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10/04/2024, 09.00 πμ
  • Αριθμός CPV:  75252000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, στη διεύθυνση Ιωάννου Μεταξά 27 στη Σάμη Κεφαλληνίας,  Τ.Κ. 280 80,  στον  κ. Γεράσιμο Αντωνάτο και στο τηλέφωνο 2674022640. 

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η περίληψη να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/04/2024. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και να προσκομίσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των 3.200 ευρώ με ημερομηνία λήξης 31/12/2024 ή άνευ ημερομηνίας λήξεως. 

Η Περίληψη και η Διακήρυξη παρατίθενται στον επόμενο πίνακα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2024-ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ 2024

 

 


Ο Δήμαρχος Σάμης
Παναγής Δρακουλόγκωνας