Skip to main content
Απαλλαγή / Μείωση από την Υποχρέωση Καταβολής Μισθωμάτων κατά 40%

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικών ακινήτων  προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. 

Έκτακτες Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δυνατότητα Παράτασης Μισθώσεων Ακινήτων

Με την έκδοση του Ν.4692/20 και ειδικότερα με το άρθρο 132 ορίζεται ότι οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στις οποίες στεγάζονται επιχειρήσεις, καθώς και μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου οι οποίες είναι σε ισχύ και σε κάθε περίπτωση λήγουν έως 31/12/2020, παρατείνονται για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή στο Δήμο Σάμης (Ιωάννου Μεταξά 27) έως 30/6/2020.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης
 

Subscribe to ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ