Skip to main content

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εκτάκτου Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για Κάλυψη Εκτάκτων Κατεπειγουσών Αναγκών (Covid-19).

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων στο ∆ήµο Σάμης, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Υποβολή Αιτήσεων

Λόγω των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς του Κορωνοϊού (Covid-19), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση- δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από 10/2/2021 έως και 12/02/2021 και ώρα 15:00,  με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: prosopiko@sami.gov.gr. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων.

Η αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογραμμένη, με φυσική υπογραφή.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να αναγράφεται «Αίτηση Συμμετοχής στην Ανακοίνωση  ΣΟΧ 2/2021».

H Ανακοίνωση, το  έντυπο της Αίτησης - Δήλωσης, το «Παράρτημα (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με (ημερομηνία 17-9-2020), και το Ειδικό Παράρτημα Δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα, στα γραφεία του Δήμου και  στα γραφεία  των Δημοτικών Ενοτήτων Ερίσου και Πυλάρου.

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2674360506, υπεύθυνος κ. Σπύρος Βαλλιανάτος.
 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021
Δικαιολογητικά
Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης