Skip to main content

Περίληψη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ 2022» ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.888,80 ευρώ με φπα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:  ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2022
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2022, 15:00 μμ
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/2022 15:00 μμ
  • Αριθμός CPV:  44111000-1, 44114100-3, 44113620-7, 14210000-6

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του  Τμήματος Προμηθειών, Διεύθυνσης Ιωάννου Μεταξά 27,  τκ 28080,  στον  κ. Γεράσιμο Αντωνάτο και στο   τηλέφωνο 26740-22640. 

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η περίληψη να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/2022. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και να προσκομίσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο ανοικτό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σάμης στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού άνευ φπα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΚΤΛ.2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ

Ο Δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς Νέτης