Skip to main content

Περίληψη Δημόσιου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ», κωδικού 30/6662.02, 30/6662.03, συνολικού προϋπολογισμού 49.575,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2021, cpv: 44114100-3, 44113620-7.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14/06/2021 και ώρα 09.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σάμης, στην οδό Ι. Μεταξά 27 στη Σάμη Κεφαλονιάς και στο τηλέφωνο 26740-22640. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς, στο τηλέφωνο 26740-22640 στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.sami.gov.gr

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, αλλά μόνο καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης.  Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη. Η περίληψη να αναρτηθεί με απόδειξη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος και Θερμής Ασφάλτου ΔΕ Σάμης (Περίληψη)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος και Θερμής Ασφάλτου ΔΕ Σάμης (Απόφαση Δημάρχου)