Skip to main content

Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 4/2021

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 4/2021.

101 ΛΕΜΒΟΥΧΟΙ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
102 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Μελισσάνη)
103  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Μελισσάνη)
104 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δρογκαράτη)
105 ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ (Μύρτος)
106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Μύρτος)
107 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Μύρτος)
108 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Αγκυροβολιο Αγίας Ευφημίας).
109 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας)

Υποβολή Ενστάσεων

Κατά των παραπάνω πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης: 19/7/2021