Skip to main content

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ανακοίνωσης Πρόσληψης (ΣΟΧ 3/2021) (Ενημέρωση 28/05/21)

 Αριθ. πρωτ. 2298/30-3-2021 Δήμου Σάμης

Παρουσιάζονται παρακάτω οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων της Ανακοίνωσης πρόσληψης  (ΣΟΧ 3/2021, αριθ. πρωτ. 2298/30-3-2021 Δήμου Σάμης).

# Περιγραφή Στοιχείου Σύνδεσμος
1 Πίνακες Κατάταξης (ενημέρωση 28/05) pdf icon
2 Ονομαστική Κατάσταση pdf icon

 

Ημερομηνία Ανάρτησης Πινάκων  στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σάμης: 27-5-2021      

Υποβολή Ενστάσεων

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.