Skip to main content

ΣΟΧ 1/2020: Πίνακες Κατάταξης

Δημοσιεύουμε παρακάτω τους πίνακες Κατάταξης της πρόσκλησης ΣΟΧ 1/2020 ανά κατηγορία, κωδικό και ειδικότητα.

 

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (101-Λεμβούχοι Σπηλαίων)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ (102- Διοικητικών)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (103-Γενικών Καθηκόντων-Μελισσάνη)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ (104-Διοικητικών)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (105-Γενικών Καθηκόντων-Δρογκαράτη)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ (106-Διοικητικών)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (107- Γενικών Καθηκόντων-Μύρτος)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ (108- Μπουφετζήδες)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ (109- Διοικητικών)

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ (110- Αγκυροβόλιο)

Απορριπτόμενοι

 

 

Ενστάσεις

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (η ανάρτηση των Πινάκων στο Δημαρχείο Σάμης πραγματοποιήθηκε στις 14-7-2020).

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.