Skip to main content

Πίνακες Κατάταξης: ΣΟΧ 4/2022 (πρόσληψη ενός ατόμου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών)

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για την ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022 για πρόσληψη ενός  (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών με σύμβαση 8 μηνών.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΟΧ 4.2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ - ΣΟΧ 4.2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 4.2022

Υποβολή Ενστάσεων

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης 6-12-2022.