Skip to main content

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Παραλιών

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας (παραλία Μύρτου)», κωδικού 70/6162.18, συνολικού προϋπολογισμού 73.780 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2021, cpv: 75252000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την ΤΡΙΤΗ 11/05/2021 και ώρα 09.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σάμης, στην οδό Ι. Μεταξά 27 στη Σάμη Κεφαλονιάς και στο τηλέφωνο 26740-22640. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς, στο τηλέφωνο 26740-22640 στον κ. Γεράσιμο Αντωνάτο, καθώς και στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου (www.sami.gov.gr).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υποβάλλετε μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, αλλά μόνο καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης.  O Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη. Η περίληψη να αναρτηθεί με απόδειξη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Ακολουθεί η πλήρης Διακήρυξη.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Παραλιών

 

 


Ο Δήμαρχος Σάμης
Γεράσιμος Μονιάς Νέτης