Skip to main content

Κανονισμός Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων

Κανονισμός Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων & Πάγιας Δωρεάν Διάθεσης Παραγόμενων Προϊόντων από την Κτηνοτροφική Εκμετάλευση του Δήμου Σάμης

Άρθρο 1ο - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός μίας πάγιας διαδικασίας σχετικά με τη σύλληψη, διατήρηση και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης και την δωρεάν διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας  και η θέσπιση σταθερού πλαισίου διάθεσης ζώων που εμπίπτουν στην κινητή περιουσία του Δήμου, στόχο έχει την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων με γνώμονα την αρχή της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

Άρθρο 2ο - Νομικό πλαίσιο

 • Ο Ν. 4056/2012 άρθρο 17
 • Ο Ν. 3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4
 • Ο Ν. 3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) 
 • Ο Ν. 4673/2020, άρθρο 45

Άρθρο 3ο - Διαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων 

 1. Ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (υποβολή αίτησης από πολίτη, έγγραφο άλλης υπηρεσίας κ.λ.π.) .
 2. Διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια υπηρεσία. 
 3. Κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης για το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η «παγίδα» , για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 
  1. Τοποθέτηση «παγίδας» από τις Υπηρεσίες του Δήμου και/ή 
  2. κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από ιδιώτη.
 4. Σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
 5. Απομάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και μεταφορά στον χώρο φύλαξης. Στη συνέχεια:
  1. Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήμανσης: 
   1. Επικοινωνία με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων .
   2. Επιβολή του οριζόμενου από το νόμο προστίμου στον ιδιοκτήτη τους με απόφαση της τριμελούς Επιτροπής. 
   3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυμεί την επιστροφή τους υποβάλλει σχετική αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιμο και του επιστρέφονται τα ζώα.
   4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί τη επιστροφή τους εντός δέκα (10) ημερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής.
  2. Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήμανσης:
   1. Διατήρηση των ζώων για δέκα (10) ημέρες. 
   2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη τους για επιστροφή τους, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής.
   3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίμου, πληρωμή και επιστροφή ζώων).  

Άρθρο 4ο - Σφαγή και πάγια διάθεση παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης 

Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η άμεση σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης ύστερα από την:

 • Κατ΄ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόμενο, από το Ν. 4056/12  άρθρο 17, διάστημα  των δέκα (10) ημερών και 
 • Λήψη σχετικής Απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων του Δήμου Σάμης.

Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων που προκύπτουν από την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης στα ιδρύματα με φιλανθρωπική στόχευση. 

Κατά προτεραιότητα το 100% στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πυλάρου του Δήμου Σάμης. 
Σε περίπτωση μη δυνατότητας διαχείρισης της όλης ποσότητας των σφαγίων από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πυλάρου του Δήμου Σάμης, τα υπόλοιπα σφάγια θα διανέμονται σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα των Δήμων Αργοστολίου και Ληξουρίου και σε αναλογία:

 1. Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου ποσοστό 30% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας.
 2. Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου ποσοστό 30% της υπόλοιπης  προς διάθεσης ποσότητας.
 3. Φιλανθρωπικά ιδρύματα Ληξουρίου ποσοστό 20% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας.
 4. Ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς «Ο ΣΩΤΗΡ» ποσοστό 20% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας.

Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρακτικού παραλαβής των προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισμό.

Τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και της πάγιας διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης αποστέλλονται ετησίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την τήρηση της αναλογίας της πάγιας δωρεάν  διάθεσή τους.

Άρθρο 5ο - Ισχύς 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και δημοσιοποίησής του. Ο κανονισμός τροποποιείται ή συμπληρώνεται μόνον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ενδεχόμενη μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Κανονισμός θα προσαρμόζεται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση κατισχύει η ισχύουσα νομοθεσία.  

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη απόφαση Δ.Σ.

Κανονισμός Διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης