Skip to main content

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο τομέα της καθαριότητας , χρονικής διάρκειας  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων (Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Ερίσου, Πυλάρου) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σάμης (sami.gov.gr), και λήγει την  11η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σάμης (Ιωάννου Μεταξά 27, Σάμη, ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της  διασποράς του Κορωνοϊού  COVID-19,  (Αποστάσεις , χρήση μάσκας κ.λ.π.).

H Ανακοίνωση και το έντυπο της Αίτησης είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση ΙΔΟΧ δίμηνα

Έντυπο Αίτησης