Skip to main content

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Οικοδομικών, αδρανών, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος ΔΕ Ερίσου

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ 2023» ενδεικτικού προϋπολογισμού  209.677,42 ευρώ άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα περιεχόμενα στον παρακάτω Πίνακα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΚΤΛ ΔΕ ΕΡΥΣΣΟΥ 2023 ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ
  • Διαδικτυακός Τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15/06/2023, 15:00 μμ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10/07/2023 15:00 μμ