Skip to main content

Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σάμης». 

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει σχέση ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά) για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σάμης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.488.000,00 ευρώ με φπα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:  ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2023
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:  ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2023
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2023, 15:00 μμ
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2024 15:00 μμ
  • Αριθμός CPV:(CPV): 32441100–7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης».

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του  Τμήματος Προμηθειών, στη διεύθυνση Ιωάννου Μεταξά 27 στη Σάμη Κεφαλληνίας,  τκ 28080,  στον  κ. Γεράσιμο Αντωνάτο και στο τηλέφωνο 26740-22640. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η περίληψη να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2024. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και να προσκομίσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο ανοικτό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού άνευ φπα, ήτοι 24.000 ευρώ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ 2023-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 


Ο Δήμαρχος Σάμης
Γεράσιμος Μονιάς Νέτης